Farma HAUSNATURA, Pajštúnska 1 v Petržalke

  Naša farma na Pajštúnskej 1 v Petržalke. Farma je na prvom poschodí.