Press

Modernizácia v poľnohospodárstve je čím ďalej, tým nevyhnutnejšia. Podpora zatiaľ neprichádza, aj keď sa na Slovensko postupne dostávajú rôzne inovatívne spôsoby pestovania.

Čítať viac >>


Filip Toška je rovným dielom optimista a kritik. Ako spoluzakladateľ spoločnosti HAUSNATURA, je jeho nadšenie pre budúcnosť poľnohospodárstva nákazlivé a jeho vytrvalé úsilie o zvýšenie udržateľnosti výroby potravín viedlo k pokroku vo vertikálnom vnútornom poľnohospodárstve na Slovensku. Nedávno sme strávili s RTVS popoludnie rozprávaním o tom, ako HAUSNATURA pretvára perspektívy poľnohospodárstva a obchodu a aj o tom, kam toto odvetvie smeruje.

Pozrieť viac >>

Vertikálne farmárčenie múti vody slovenského pestovania plodín už niekoľko rokov. Ing. Filip Toška, spoluzakladateľ bratislavskej mestskej farmy HAUSNATURA, odhadol trend vertikálneho farmárčenia ešte v začiatkoch.

Čítať viac >>