Reklamačný formulár

Príloha č. 2 – Vzor reklamačného formulára

Predávajúci:

HAUSNATURA s.r.o.

Pajštúnska 1

Bratislava  851 02

IČO: 47 456 698

DIČ: 2023905169

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, číslo vložky: 92882/B.

Kontaktné údaje:

www.hausnatura.sk

Telefón: +421 907 109 541, +421 948 019 165

e-mail: info@hausnatura.sk

Kupujúci:

Meno a priezvisko:         …………………………………………………………………………………………

Ulica a číslo:                  …………………………………………………………………………………………

Mesto:                          …………………………………………………………………………………………

PSČ:                            …………………………………………………………………………………………

Telefón:                        …………………………………………………………………………………………

e-mail:                          …………………………………………………………………………………………

Dátum nákupu:             …………………………………………………………………………………………

Popis vady:                  …………………………………………………………………………………………

Názov tovaru:               …………………………………………………………………………………………

Požadované riešenie reklamácie (výmena tovaru, vrátenie tovaru, zľava z ceny):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum a podpis kupujúceho:

…………………………………………………………………………………………